Felhasználási feltételek

Jelen weblap (pilisvadasz.hu a továbbiakban weblap) bármely oldalának vagy részletének letöltése illetve használata kizárólag a jelen Általános Szabályzat, Feltételek illetve a weblap adatvédelmi nyilatkozatának elfogadása esetén engedélyezett.

Jelen weblap működtetése során Üzemeltető az általános biztonsági előírásoknál nagyobb fokú védelmet nem vár el a felhasználóktól.

A weblapon található minden adat és információ – ellenkező megjelölés hiányában – Üzemeltető szellemi alkotása, melyek felhasználása kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

Tilos a weblapon elérhető adatok és információkat későbbi üzletszerű felhasználás céljából bármilyen módon gyűjteni, tárolni, rendszerezni. Tilos a weblapon található személyes adatokat későbbi felhasználás céljából bármilyen módon gyűjteni, tárolni, rendszerezni. A weblap tartalma kizárólag a weblap céljának megfelelő célból használható fel.

Üzemeltető saját szándékos károkozása kivételével teljes mértékben kizárja kártérítési felelősségét a weblap használata során vagy annak elérhetetlensége, bármilyen hibája, jogellenes megváltoztatása, az azon szereplő adatok vagy azok pontatlansága, a weblapon megjelenő szöveges vagy egyéb tartalom jellege vagy hibája illetve hiányos volta miatt bekövetkező minden közvetlen és közvetett, vagyoni és nem vagyoni kár tekintetében. Üzemeltető nem vállal felelősséget a weblap regisztrált felhasználói illetve hirdetői által közzétett adatok és/vagy információk által okozott károk tekintetében.

A weblapon megjelenő minden ár, adat és információ csupán tájékoztató jellegű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek, a megadott árak bruttó árak, a forgalmi adót tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

A weblap tartalma felett kizárólag Üzemeltető jogosult dönteni, így bármiféle előzetes vagy utólagos értesítés illetve indoklás nélkül jogosult bármilyen tartalmi elemet véglegesen vagy átmenetileg törölni illetve elérhetetlenné tenni.

A weblapon elhelyezett, az 1. pontban jelölt tartományon kívülre mutató hivatkozások (linkek) segítségével elérhető kiszolgálók és tartalmak nem állnak Üzemeltető fennhatósága alatt, így ezek meglátogatása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A weblap használatával kapcsolatos jogviszonyokat a magyar jog szerint kell megítélni.

Fegyver és lőszer kereskedelme a 253/2004. kormányrendelet szerint csomagküldés útján nem lehetséges, ezért ezeket a termékeket csak üzletünkben, személyesen vásárolhatják meg.